Zmena sv. omše v nedeľu

Od nedele 4.9.2016 sú večerné sv. omše naspäť o 18.00.