Zmena sv. omše v nedeľu

Dnešná (1.9.2019) večerná sv. omša je už o  18.00 (nie o 19.00)