Zmena času sv. omší

Počnúc dnešnou (7. mája) večernou sv. omšou budú nedeľné sv. omše večer o 19.00.