Webové odkazy

Oficiálna stránka Katolíckej cirkvi na Slovensku http://www.kbs.sk.

Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska: www.tkkbs.sk

Rímskokatolícka cirkev na Slovensku:

Arcibiskupstvo Košice

Arcibiskupstvo Bratislava

Arcibiskupstvo Trnava

Biskupstvo Nitra

Biskupstvo Banská Bystrica

Biskupstvo Žilina

Biskupstvo Spiš

Biskupstvo Rožňava

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku:

Archieparchia Prešov

Eparchia Košice

Eparchia Bratislava

Naša farnosť je súčasťou dekanátu Solivar, v ktorom žije asi 58 270 obyvateľov, z toho rímskokatolíkov je približne 41 590. Súčasťou dekanátu sú farnosti Brestov, Červenica, Petrovany, Drienov, Obišovce, Prešov – Sekčov, Prešov – Solivar, Kendice, Kokošovce, Ličartovce a Veľká Lodina. V nich je spolu 29 kostolov. Viac o našom dekanáte sa môžete dozvedieť na jeho oficiálnej stránke.

Zároveň vám ponúkame možnosť pozrieť si aj najnovší schematizmus farností v Košickej arcidiecéze s adresami a telefónnymi číslami na jednotlivé fary: schematizmus 2011 (aktualizované k 18. 11. 2011).

Sväté písmo – kniha kníh v elektronickej podobe je prístupná každému.

Breviár – on-line verzia Liturgie hodín (breviára). Prístupné sú aj rôzne verzie pre mobilné alebo PDA zariadenia.

Myšlienka na deň – myšlienka na text Svätého písma.

Životopisy svätých – prehľadné životopisy svätých zoradené podľa rôznych katórií, medzi ktorými nájdete aj svätých zo Slovenska.

Univerzitné pastoračné centrá na Slovensku:

Prešov – Univerzitné pastoračné centrum Dr. Štefana Héseka

Košice – Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov

Banská Bystrica – Univerzitné pastoračné centrum biskupa Štefana Moysesa.

BratislavaUniverzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza.

Nitra – Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa

Ružomberok – Univerzitné pastoračné centrum biskupa Jána Vojtaššáka

Trenčín – Univerzitné pastoračné centrum sv. Andreja Svorada a Benedikta

Trnava – Univerzitné pastoračné centrum sv. Stanislava Kostku

Zvolen – Univerzitné pastoračné centrum Emauzských učeníkov

Žilina – Univerzitné pastoračné centrum sv. Pavla

 

 

Košice – Kňazský seminár sv. Karola Boromejského

Bratislava – Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda

Spišská Kapitula – Spišské Podradie – Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka

Nitra – Kňazský seminár sv. Gorazda

Badín – Kňazský seminár sv. Františka Xaverského

Prešov – Gréckokatolícky kňazský seminár blaženého Petra Pavla Gojdiča

 

Ponúkame vám kompletný zoznam mužských a ženských rehoľných rádov a združení, ako aj brožúru o sekulárnych inštitútoch na Slovensku spolu s ich presnými poštovými a e-mailovými adresami (tu). Viac o hnutiach a spoločenstvách pôsobiacich na Slovensku nájdete tu.

V tejto sekcii vám ponúkame prehľad katolíckych médií pôsobiacich na Slovensku.

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) sa osobitne venuje aj médiám. Na čele Rady pre spoločenské komunikačné prostriedky je Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup. Tlačovú kanceláriu KBS vedie CSILic. Jozef Kováčik, ktorý je zároveň aj hovorcom KBS. Hovorcov jednotlivých biskupských úradov a reholí nájdete aj tu.

Na Slovensku funguje katolícka televízia Lux, katolícke rádio Lumen a vydávajú sa Katolícke noviny.

Prehľad menších tlačených periodík ponúka KBS tu.