Vigílna sv. omša Zoslania Ducha Svätého

Vigília slávnosti Zoslania Ducha Svätého! Sobota 6.7. o 20.00 v Kostole Krista Kráľa. Všetci ste srdečne pozvaní!