Videopríspevok: Krížová cesta seniorov

Vo štvrtok 19.3.2015 sa popoludní uskutočnila duchovná obnova pre seniorov zo Sekčova, ktorú mal nastarosti pán kaplán Radoslav. Duchovná obnova bola v duchu Veľkonočného trojdnia, po prednáške nasledovala krížová cesta, ktorú si môžete pozrieť nižšie. Zavŕšením duchovnej obnovy bola adorácia a nakoniec svätá omša.

 Za záznam ďakujeme Jozefovi Brandtovi.