Veľká noc v obrazoch a elektronický Kuriér

Dávame vám do pozornosti novinky v našej fotogalérii, kde si môžete priblížiť niektoré momenty slávenia Veľkej noci v našej farnosti. Takisto je možné si na našom webe prelistovať aj najnovší veľkonočný Kuriér Krista Kráľa, na stránkach ktorého nájdete aj súťaž o knižnú novinku Vykúpená láska.

Vaše odpovede posielajte na adresu redakcie – kuriekristakrala@gmail.com.
Za snímky vo fotogalérii ďakujeme našim fotografom Michalovi Petrovi a Lukášovi Klimkovi.