Týždeň Cirkev pre mladých 2014 – program

NEDEĽA – 16. 11.2014

V nedeľu bude večernú svätú omšu celebrovať náš bývalý pán kaplán otec Matúš Bašista.O 19:30 sa môžete zabaviť na EXOTIC PÁRTY, prebiehať bude v pastoračnom centre. Čaká na vás exotická atmosféra, uvítací koktail, ovocné miešané nápoje, rôzne súťaže, hudba a nakoniec aj vyhodnotenie najlepšieho kostýmu. Ako vstupné môžete priniesť niečo pod zub.

Celý deň sa modlíme za prežívanie skutočnej radosti.

 

PONDELOK – 17.11.2014

V pondelok bude po prešovských farnostiach putovať kríž svetových dní mládeže a ikona Panny Márie. My si ho prevezmeme z farnosti Solivar. Po kríž a ikonu poputujeme spoločne o 9:15 od nášho kostola Krista Kráľa. Po návrate približne od 10:30 bude pripravený program v kostole, ktorý bude prebiehať až do 12:00.

Tento deň bude bohatý na putovanie J . O 17:00 bude svätá omša v Konkatedrále sv. Mikuláša, po nej hudobno-dramatické pásmo Premenená bolesť mladých zo Sniny a svedectvá. Spoločne pôjdeme pešo do konkatedrály o 16:00 od nášho kostola.

Celý deň sa modlíme za silu prijať a niesť kríž. 

 

UTOROK – 18.11.2014

V utorok sa presunieme do Košíc. Odchod autobusu je o 15:30 z parkoviska pri kostole. Spoločne pôjdeme na GODZONE tour s názvom – Nezastaviteľní. Čakať nás tam bude koncert modernej hudby, slova, svedectvá, chvály a modlitby. Začiatok koncertu je o 18:00 v Hale Cassosport Košice. Zúčastnime sa tiež sv. omše v Košiciach u augustiniánov. Predpokladaný návrat o 22.00. Ešte stále sa môžete prihlasovať v sakristii s poplatkom 2€.

Celý deň sa modlíme za to, aby nás Ježiš naučil modliť sa.

 

STREDA – 19.11.2014

V stredu o 18:00 budeme sláviť svätú omšu v našom filiálnom kostole sv. Františka Xaverského v Šalgovíku. Stretneme sa o 17:15 pred našim farským kostolom Krista Kráľa a poputujeme spoločne. Po svätej omši sa budeme spoločne modliť a chváliť. Čakať na nás bude aj agapé, ktoré pre nás pripravia mladí aj starší zo Šalgovíka.

Keďže sa celý deň budeme modliť za ochotu súžiť, máme možnosť pomôcť rodinám v núdzi a to tak, že každý prinesie nejakú trvanlivú potravinu alebo niečo a spoločne to obetujeme na svätej omši.

Celý deň budeme sa modliť za ochotu súžiť.

 

ŠTVRTOK – 20.11.2014

Vo štvrtok večer o 18:00 budeme sláviť svätú omšu. Celebrovať ju bude náš bývalý diakon otec Marek Vajs. Po svätej omši od 19:00 do 20:00 bude adorácia so spevmi z téze. Sviatosť bude na poklonu vyložená až do polnoci, všetci ste pozvaní stráviť čas s Ježišom.

Tento deň sa budeme modliť za to, aby sme dokázali načúvať Bohu.

 

PIATOK – 21.11.2014

V piatok večer bude večernú svätú omšu celebrovať opäť náš bývalý diakon, no tentokrát otec Peter Štieber. Po svätej omši o 19:00 si pre nás naši páni kapláni pripravili nočnú hru pre mladých s názvom Agent 007. Čo tam bude nevieme ani my. Pripomíname aby ste sa nezabudli teplo obliecť, keďže prebiehať bude asi zväčša vonku a vezmite si čo myslíte, že budete potrebovať. Súťažiť budú štvorčlenné tímy.

Modliť sa budeme za pokoj a jednotu v našich vzťahoch.