Sviatosť birmovania v našej farnosti

V sobotu 21. apríla prijalo 142 mladých z našej farnosti sviatosť birmovania z rúk pomocného biskupa otca Stanislava Stolárika.
Birmovanci sa na sviatosť pripravovali od mája 2011 pod vedením 18 animátorov. Ďalší ročník prípravy sa v našej farnosti začne už tento mesiac. Na cestu formácie nastúpia študenti druhého ročníka stredných škôl alebo sexty osemročných gymnázií. Ich zápis bude 18. mája a následné začlenenie do skupiniek – spojené aj so stretnutím s rodičmi birmovancov – o týždeň neskôr, teda 25. mája.

Fotografie zo sviatosti birmovania nájdete aj v našej galérii. Ďakujeme za ne fotografom Miroslavovi Klimekovi a Lukášovi Klimkovi.