Sv. omše na slávnosť sv. Cyrila a Metoda

Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda budu sv. omše : o 6:00; 7:00; 9:00; 11:00 a 19:00 hod.