Sv. omše a pobožnosti na Silvestra a Nový rok

Zajtra (pondelok, 31. 12) vás všetkých srdečne pozývame na ďakovnú sv. omšu za celý uplynulý rok 2012, ktorá sa v našom kostole začne o 16.00. Spojená bude s ďakovnou pobožnosťou pred Eucharistiou. Prelom kalendárneho roka môžete prežiť aj pri adorácií v kostole. Otvorený bude od 23.30 a požehnanie so Sviatosťou bude o 24.00.Sväté omše v utorok (1. januára) na prikázaný sviatok Bohorodičky Panny Márie budú o 7.00, 9.00, 11.00 a 18.00. Ranná sv. omša o 6.00 v tento deň nebude!