Stretnutie „Domácich biblických kruhov“ v Prešove

  • Je to spôsob modlitby, ktorý  pri pastorácii rodín vyučoval a používal sv. Ján Pavol II. ešte ako biskup a neskôr kardinál v Poľsku.
  • Tento spôsob modlitby v rodine pozýva nielen k pravidelnému čítaniu Biblie (čo je v tomto roku Božieho Slova obzvlášť aktuálne), 
  • ale doslova k modleniu sa s Božím Slovom tak, aby sa Jeho Slovom naozaj „nasýtila“ naša duša.
  • Štruktúra biblických kruhov je veľmi jednoduchá a použiteľná v každej rodine a domácnosti  /1. úvodná modlitba, 2. modlitba s Božím Slovom, 3. modlitba príhovoru, 4. malé agapé/. 
  • Umožňuje modliť sa spolu ako rodina aj s malými deťmi.
  • Zároveň má evanjelizačný charakter, a preto je možné na modlitbu pozvať kohokoľvek, aj neveriacich.

Kedy a kde sa stretneme?

Stretnutie domácich biblických kruhov sa uskutoční v piatok 21. februára 2020 o 19:00 h v Centre voľného času sv. Jána Pavla II. (bočný vchod budovy, horná miestnosť) na Námestí Krista Kráľa č. 3 v Prešove. (Z úcty k tým, čo prídu načas, začíname presne 🙂 )

Kvôli lepšej organizácii prosím nahláste svoju účasť do 18. 02. 2020 na mailovú adresu: evazaj@gmail.com (Eva Zajacová)

V prípade akýchkoľvek problémov volajte na číslo: 0903 735 485 (Eva Zajacová) 

Aký program nás čaká? 

1. prednáška: „Biblické kruhy – nástroj budovania domácej cirkvi“                         

2. otázky a odpovede, svedectvá …

3. prestávka

4. modlitba formou biblického kruhu

Organizačné pokyny:

Stretnutie trvá približne dve hodiny, súčasťou je aj malé agapé, ku ktorému môžete prispieť aj vy, ak budete chcieť.

Na stretnutie môžu prísť aj staršie deti (od 7 rokov), ktoré už vedia čítať. Prineste si so sebou Biblie (katolícky preklad SSV). Ak takýto preklad doma nemáte, dajte nám vedieť mailom a vytlačíme pre vás text, ktorým sa budeme v ten deň modliť.

Na všetkých, ktorí príjmu pozvanie sa teší organizačný tím BK.