Spovedanie pred Veľkou nocou 2012 – Prešov-Sekčov

Ponúkame vám rozpis časov spovedania pred Veľkou nocou v našej farnosti.

26.3. (pondelok)    06.00- 07.00,              08.00 – 09.00,    15.30 – 17.30

27.3. (utorok)                                         08.00 – 09.00,    16.00 – 18.00

28.3. (streda)                                                                   16.00 – 18.00

29.3. (štvrtok)                                          08.00 – 09.00      (pred večernou sv. omšou nespovedáme)
                                                                                        
19.00 – 20.30 (viacerí kňazi)

30.3. (piatok)     Od 08.00 spovedáme chorých (mená a adresy nahláste do 28.3. v sakristii).
(Pred večernou sv. omšou nespovedáme, keďže v tento deň sme vo farnosti Solivar).
19.00 – 20.00  Prešov – Opál (gr.kat. kostol)

31.3. (sobota)                                            14.00 – 17.00   (viacerí kňazi)

01.4. (nedeľa)    Spovedáme vo farnosti  Solivar:

                                                                       14.00 – 15.30   Soľná Baňa
                                                                      16.00 – 17.30   Solivar – farský kostol