Slávnosť Všetkých svätých a dušičková oktáva

  • V stredu (1.11.) je slávnosť Všetkých svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu (6:00, 9:00, 11:00 a 18:00, Šalgovík 9:00).
  • Vo štvrtok je Spomienka na všetkých verných zosnulých. Sv. omše: 6:00, 9:00, 16:00, 18:00 a Šalgovík o 18:00.
  • V „dušičkovej“ oktáve (od 1.11 do 8.11.) je možnosť získať odpustky pre duše v očistci. Podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, návšteva cintorína a modlitba za zosnulých + modlitba na úmysel Sv. Otca
  • V týždni počas oktávy pôjdeme po večernej sv. omši spoločne s kňazom na cintorín pod Šalgovíkom na modlibu za zosnulých.