Slávnosť Vierozvestcov Cyrila a Metoda

Sv. omše budú ako v nedeľu: 6.00, 7.00, 9.00, 11.00 a večerná bude o 19.00.