Slávnosť sv. Cyrila a Metoda – sv. omše

Zajtra (štvrtok, 5. júla) je slávnosť našich patrónov svätých Cyrila a Metoda. Je to deň pracovného voľna, takže sv. omše budú ako v nedeľu: 6.00, 7.00, 9.00, 11.00 a večerná o 19.00.

Kancelária farského úradu bude v tento deň zatvorená.