Skauti odovzdali sídlisku nové fitness ihrisko

Pri príležitosti sviatku sv. Juraja – 24. mája – odovzdali skauti zo 112. zboru Prameň Prešov Sekčov do užívania širokej verejnosti nové ihrisko s fitness strojmi.

Ihrisko sa nachádza na Exnárovej ulici blízko Kostola Krista Kráľa medzi detským ihriskom a lezeckou stenou. Po úvodnom príhovore a praktickej ukážke cvičenia na nových zariadeniach pripravili skauti aj viacero zaujímavých aktivít pre deti. Projekt vznikol vďaka finančnej podpore nadácií Ekopolis a Karpatská nadácia, koordinátor celého projektu a autor myšlienky je Michal Chmeliar. Mesto Prešov pomohlo poskytnutím pozemku. Fitness ihrisko sa ešte rozrastie o dve ďalšie stroje, lavičky a informačné tabule a bude tak dopĺňať detské ihrisko, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti.

Snímky z otvorenia ihriska si môžete pozrieť tu.

Za informácie ďakujeme Davidovi Rikkovi.