Rorátne sv. omše + foto

Aj počas tohtoročného adventu budú v našom 15271775_1873524056217714_5751466940231361036_okostole tzv. rorátne sv. omše, ktoré sú len pri svetle sviečok a bez zvuku organa. Názov „rorátne“ pochádza z latinského hymnu „Rorate caeli desuper“ – „Roste nebesia z výsosti“ a týmito sv. omšami sa môžme hlbšie pripraviť na slávenie Vianoc. Tieto sv. omše budú v našom kostole pondelok, v stredu a v piatok o 6:00 ráno. Prines si so sebou sviečku v lampáši (čím viac ľudí so sviecami, tým viac svetla v kostole).
Po sv. omši budú pre deti a mladých pripravené raňajky v pastoračnom centre
Všetci ste vítaní

28.11.2016:

Za fotografie ďakujeme Mirovi Klimekovi.

Fotky nájdete vo fotogalérii.