Púť k pátrovi Piovi, sv. Rite a sv. Františkovi

Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa púte do Talianska v termíne 9. – 15. novembra 2012. Viac informácií nižšie.

Spolu s Farnosťou Sedembolestnej Panny Márie a CK Gospatravel, sme pre vás pripravili možnosť putovať a nabrať sily v boji o dobro. Tak vznikla myšlienka vydať sa na cestu v mesiacoch, keď turistický ruch utícha a je viac možností k tichej a hĺbavej kontemplácii.

Termín: 9. – 15. novembra 2012
Trasa : Prešov – Bratislava – San G. Rotondo – Monte San Angelo – Cascia – Assisi.
Ubytovanie: v 3*** hotely
Strava : zosilnené raňajky, desiata +0,5 l vody (týka sa prvých 4 dní pobytu u P. Pia v Rotonde) cestujeme s CK Gospatravel + bohatá večera
Cena: 267.- eur/ osoba
Odchod je z Prešova od Hypertesca o 7.00.
Prihlásiť sa môžete v kancelárii na fare, alebo emailom na bartko.stefan@centrum.sk. Následne dostanete ďalšie inštrukcie.
Cestovné poistenie, si zabezpečí každý sám.