Púť do Medžugorja – Mladifest

Nezisková organizácia SRDCOM pozýva na Púť do Medžugorja, ktorá sa uskutoční od 29. júla do 7. augusta (tri dni je pobyt pri mori). Na realizáciu zájazdu je potrebné zaplniť ešte 18 miest. Viac informácií o púti i podmienkach prihlásenia získate na stránke SRDCOM (tu). Celková cena je 168, 50 eur.

Cena zahŕňa: 160 eur (doprava klimatizovaným autobusom + 7 x ubytobanie + 3x pobyt pri mori) a povinné komerčné cestovné poistenie 8,50 EUR (krytie liečebných nákladov a úrazové poistenie).