Prosba o pomoc pri dokončení kostola

Prosíme vás o finančnú pomoc na dokončenie rekonštrukcie Kostola sv. Františka Xaverského v Šalgovíku. Číslo účtu, na ktorý môžete prispieť: 4008021138/7500 

Ďakujeme za akýkoľvek finančný dar. Fotografie ako pokračuje rekonštrukcia nájdete v našej fotogalérii už od nastávajúceho týždňa.