Program pri príležitosti návštevy relikvie sv. Terezky z Lisieux

V nedeľu 17.1. privítame vzácne relikvie sv. Terezky z Lisieux. Jej telesné pozostatky už prišli na Slovensko vo veľkom relikviári (160 kg) priamo z Lisieux a my ju v našom kostole budeme mať popoludní od 13.30 do večernej sv. omše. K úcte sv. Terezky je pripravený nasledujúci program:

13.30 – Príchod a privítanie relikvií

13.45 – Životopisný pohľad na sv. Teréziu z Lisieux

14.15 – Aktuálnosť života a posolstva sv. Terézie z Lisieux                             (hudobno-duchovné pásmo)

15.00 – Adorácia Eucharistie spojená s Korunkou k Božiemu                                   Milosrdenstvu

15.30 – sv. omša

17.00 – Slávnostný ruženec a litánie k Sv. Terézii

17.45 – Odchod relikvií