Program obradov a bohoslužieb počas Veľkej noci

Ponúkame vám podrobný prehľad obradov a bohoslužieb počas Veľkej noci v našom farskom kostole i na filiálke v Šalgovíku.

Veľký piatok (6. apríl):
Obrady: 15.00 a 18. 00
Šalgovík: 15. 00

Živá krížová cesta v areáli Kostola Krista Kráľa: 21.00
Po jej skončení začne v kostole celonočné bdenie pri Božom hrobe.

Biela sobota (7. apríl):
Ranné chvály a začiatok poklony pri Božom hrobe: 8. 30

Posviacka jedál:
Šalgovík: 15. 00
Sekčov: 15. 30

Vigília Sekčov: 19. 30
Šalgovík: 19. 30

Veľkonočná nedeľa (8. apríl):
Sväté omše ako v nedeľu:
Sekčov: 6. 00, 7. 00, 9. 00, 11. 00, 18. 00
Šalgovík: 9. 00

Posviacka jedál bude aj po svätej omši o 7. 00

Veľkonočný pondelok (9. apríl):
Sväté omše ako v nedeľu:
Sekčov: 6. 00, 7. 00, 9. 00, 11. 00, 18. 00
Šalgovík: 9. 00

Požehnanie nových automobilov bude po svätých omšiach o 7. 00, 9. 00 a 11. 00.