Prehľad bohoslužieb počas Vianoc

Boholužby v Kostole Krista Kráľa:

* 24. decembra (sobota): Vigília Narodenia Pána sa bude sláviť o 16.00 (zvlášť pre rodiny s deťmi), o 22.00 a o 24.00.
* 25. decembra (nedeľa): Sviatok Narodenia Pána. Sväté omše o 7.00; 9.00; 11.00 a o 18.00. Svätá omša o 6.00 NEBUDE. Popoludní o 15.00 vás srdečne pozývame do nášho kostola na Jasličkovú pobožnosť, ktorú si pre vás pripravili deti z našej farnosti.
* 26. decembra (pondelok):
Sviatok svätého Štefana, mučeníka. Sväté omše ako v nedeľu, teda o 6.00; 7.00; 9.00; 11.00 a o 18.00.
* 31. decembra (sobota): Ďakovná svätá omša, jediná v tento deň, bude o 16.00. Rok zakončíme polnočnou adoráciou pred Sviatosťou oltárnou so začiatkom o 23.45.
* 1. januára (nedeľa): Slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Prvá sv. omša začína o 7.00, ďalšie o 9.00, 11.00 a o 18.00. Svätá omša o 6.00 NEBUDE.
* 6. januára (piatok): Slávnosť Zjavenia Pána. Sväté omše budú ako v nedeľu, teda o 6.00, 7.00, 9.00, 11.00 a večer o 18.00.

Bohoslužby na filiálke Šalgovík:

* 24. decembra (sobota): Vigília Narodenia Pána sa bude sláviť o 24.00.
* 25. decembra (nedeľa):
Sviatok Narodenia Pána. Svätá omša bude o 9.00.
O 14.00 sa v Kostole sv. Františka Xaverského začína Jasličková pobožnosť.
* 26. decembra (pondelok): Sviatok svätého Štefana, mučeníka. Svätá omša o 9.00.
* 31. decembra (sobota): Ďakovná svätá omša bude o 16.00.
* 1. januára (nedeľa): Slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Svätá omša bude o 9.00.
* 6. januára (piatok): Slávnosť Zjavenia Pána. Svätá omša bude o 9.00.

 Farské oznamy na aktuálny týždeň nájdete aj tu, resp. vždy v sekcii Bohoslužby na hlavnej stránke.