Predvianočné spovedanie Kostol Krista Kráľa Prešov – Sekčov

14.12. (pondelok)        16.00 – 18.00

15.12. (utorok)             08.00 – 09.00    16.00 – 18.00

16.12. (streda)             16.00 – 18.00

17.12. (štvrtok)            08.00 – 09.00    (pred večernou sv. omšou nespovedáme)

                                       19.15 – 20.30       (viacerí kňazi)     

18.12. (piatok)             Od 08.00 spovedáme chorých  (mena a adresy nahláste do 16.12. v sakristii).

                                 Pred večernou sv. omšou nespovedáme, keďže v tento deň sme vo farnosti Solivar.

                                                    19.00 – 20.00              Prešov – Opál (gr.kat. kostol)

19.12. (sobota)             V Kostole Krista Kráľa nespovedáme           

                14.00 – 15.30      (Solivar – kostol na Soľnej Bani)           16.00 – 17.00     (Solivar – farský kostol)

20.12. (nedeľa)             14.15 – 17.00       (viacerí kňazi)