Prečo sa postiť

Verím, že nie je modlitba bez pôstu a nie je žiaden pôst bez modlitby.“ Gándhí

Prečo sa postiť:

 1. Pôst podopiera modlitbu
  1. Ľudia, ktorí spájajú modlitbu s pôstom, dávajú najavo, že svoju modlitbu myslia vážne a neuspokoja sa so zápornou odpoveďou.
  2. Pôst pomáha vyjadriť, prehĺbiť a potvrdiť, že sme ochotní obetovať čokoľvek pre Božie kráľovstvo.
  3. Pôst môže spôsobiť, že Boh si niečo „rozmyslí“  Jon 3,5 „Mužovia z Ninive uverili Bohu, vyhlásili pôst a obliekli sa do vrecovín od najväčších po najmenších. 10: Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojich zlých ciest, a Boh sa zmiloval a nepostihol ich nešťastím, ktorým ich zamýšľal postihnúť.“
  4. Modlitbou a pôstom. – staré rukopisy pridávajú pôst k modlitbe a to ako dôvod, prečo učeníci nemohli vyhnať zlého ducha (pozri Mk 9,29)
 1. Pôst je znamením pokánia a pokory pred Bohom
  1. Ľuďom, ktorí zhrešili hovorí Boh skrze proroka Joela: „Teraz však – hovorí Pán – obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom“ (2,12)
  2. Pôst je znamením zármutku a pokánia z osobného hriechu, alebo z niečoho čo ma veľmi mrzí pre Bohom a aj pred ľuďmi (viď Dávidov hriech s Betsabe)
  3. Pokánie znamená, že sa odvraciam od hriechu.
 1. Pôst je jedným zo spôsobov ako hľadať Božiu vôľu
  1. Pôst bol a je súčasťou hľadanie Božej vôle
  2. Pred krstom dospelých sa postilo a postí
  3. Pred vysviackami kňazov a biskupov sa postí alebo pred vstupom do manželstva
  4. Keď nevieme čo robiť, ako sa rozhodnúť – môžeme sa postiť a prosiť aj my
  5. Pôst nám umožňuje sústrediť sa na jedinú vec a úplne sa odovzdať modlitbe
 1. Pôst je prejavom sebaovládania
  1. 1 Kor 9: 25 „A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.“
  2. Pôst nás vyvádza z materiálneho sveta. Je jednoduché byť mäkkýš a nič si neodopierať. Pôst nám pomáha, aby sme sa nestali otrokmi zlozvykov a posilňuje naše sebaovládanie. Keď si príliš doprajeme aj naše chuťové poháriky sa otupia. Máme viac než potrebujeme a jeme oveľa viac než potrebujeme.
 1. Pôst nám pomáha podeliť sa s núdznymi
  1. Iz 58: 6-7 „Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo? Či nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb, potulných bedárov zavedieš do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho a pred svojím telom sa neskrývaš?“
  2. Zo všetkého čo ušetríme pri pôste, môžeme pomôcť tým, ktorí to potrebujú. A bez toho by náš pôst nebol prospešný!!!! Mali by sme pocítiť čo to znamená mať hlad a smäd. Môže to prehĺbiť náš súcit s chudobnými a hladujúcicmi.
 • Postiť sa jedine z lásky k Bohu
 • Mali by sme sa postiť keď nás k tomu vedie Duch
 • Postíme sa keď nás k tomu vedie a vyzýva Cirkev

otec Juraj Pigula