Pozor zmena sv. omše v nedeľu o 18:00

Od 1.mája 2016 sa mení čas večernej sv. omše v nedeľu z 18:00 na 19:00.