Pozor – zmena časov nedeľných večerných sv. omší

Upozorňujeme vás, že počnúc dneškom (6. mája) budú nedeľné večerné sv. omše začínať o 19.00. Každú nedeľu tak budete mať na výber zo svätých omší o 6.00, 7.00, 9.00, 11.00 a 19.00. Na filiálke v Šalgovíku bude sv. omša bez zmeny o 9.00.

Späť na 18.00 sa vrátia na začiatku septembra, o čom budete opäť informovaní aj prostredníctvom oznamov i našej farskej stránky.