Pozor – zmena časov nedeľných večerných sv. omší

Pripomíname, že nedeľné večerné sväté omše už od prvej májovej nedele začínajú o 19.00!

Späť na 18.00 sa vrátia na začiatku septembra, o čom budete opäť informovaní aj prostredníctvom oznamov i na našej farskej stránky.