Pozor – zmena časov nedeľných večerných sv. omší

Upozorňujeme vás, že počnúc najbližšou nedeľou (5. mája) budú nedeľné večerné sv. omše začínať o 19.00. Každú nedeľu tak budete mať na výber zo svätých omší o 6.00, 7.00, 9.00, 11.00 a 19.00.

 

Späť na 18. hodinu sa vrátia na začiatku septembra, o čom budete opäť informovaní aj prostredníctvom oznamov i našej farskej stránky.