Požehnanie veľkonočných jedál

Požehnanie veľkonočných jedál bude v sobotu o 15.30 a v nedeľu po sv. omší o 7:00.

V Šalgovíku je požehnanie jedál o 14.45.