Poriadok bohoslužieb počas Veľkej noci

Už zajtra začíname sláviť sviatky Veľkej noci svätými omšami Zeleného štvrtka. Poriadok bohoslužieb a obradov celých sviatkov nájdete v našom farskom časopise, ale aj na našej stránke.

Zelený štvrtok (28. marec):
Sväté omše: 16. 00 a o 18. 00
Podstatou Zeleného štvrtku je spomienka na ustanovenie Oltárnej sviatosti a služobného kňazstva. Na Zelený štvrtok predpoludním biskupi na pamiatku ustanovenia služobného kňazstva slúžia sväté omše so všetkými kňazmi svojich diecéz. Táto svätá omša sa nazýva Missa chrismatis. Pri týchto omšiach posväcujú aj tri druhy oleja: krizmu, olej katechumenov a olej chorých. Olej je znamením sily. V liturgii sa olej používa pri krste, birmovaní, sviatosti pomazania chorých a pri vysvätení kňazov.
Liturgické čítania daného dňa: TU

Veľký piatok (29. marec):
Obrady: 15.00 a o 18. 00
Živá krížová cesta v areáli kostola: 21.00
Po krížovej ceste, začiatok celonočného bdenia pri Božom hrobe.
Veľký piatok – deň utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. V rímskokatolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Všetci veriaci sa postia od mäsitých pokrmov a najesť sa možno za deň len raz do sýtosti. Je to deň osobitne zasvätený spomienke Ježišovho utrpenia a smrti na kríži. Je to deň pôstu, pokánia a jeden z dvoch dní roka, keď sa neslávi eucharistická obeta (druhým je Biela sobota). Namiesto nej sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, slávnostnej modlitby veriacich, z poklony svätému krížu a svätého prijímania. Ježišovu smrť nám pripomína aj liturgická farba – farba krvi. V tento deň sa čítajú alebo spievajú pašie.
Liturgické čítania daného dňa: TU

Biela sobota (30. marec):
Ranné chvály: 8. 30
Následne trvá možnosť poklony pri Božom hrobe (až do večernej vigílie).
Posviacka jedál: 15. 30
Vigília: 19. 00
Po vigílii bude pre mladých v Centre voľného času bl. Jána Pavla II. pripravené agapé.
V tento deň sa nekonajú nijaké liturgické obrady. Dokonca aj sväté prijímanie sa môže podať len zomierajúcim ako viatikum (pokrm na cestu). Je chybné hovoriť o obradoch Bielej soboty. Lebo hoci časovo sa slávia v sobotu, liturgicky patria už do Veľkonočnej nedele – slávia sa až po západe slnka.
Veľkonočná vigília – noc, ktorou sa začína Veľkonočná nedeľa.
Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním Pána, noc bdenia, zasvätená Pánovi (Ex 12, 42). Oslava Kristovho zmŕtvychvstania začína veľkonočnou vigíliou. To znamená v sobotu večer, pôvodne v noci, keď sa začínala aj židovská Pascha (sviatky Židov konané na pamiatku poslednej večere v egyptskom zajatí, keď anjel smrti prešiel okolo príbytkov Izraelitov a neuškodil im, lebo mali veraje dverí pomazané krvou obetného baránka (Ex 12,1-51), teda sviatky, pred ktorými bol Pán Ježiš ukrižovaný. Počas Veľkonočnej vigílie Cirkev bdie a slávi Kristovo zmŕtvychvstanie, Katolícka cirkev slávi vigíliu už ako radostnú slávnosť vzkriesenia, znovu sa rozozvučia zvony, ktoré od štvrtka večera mlčali.
Liturgické čítania daného dňa: TU

Veľkonočná nedeľa (31. marec):
Sväté omše ako v nedeľu: 6. 00, 7. 00, 9. 00, 11. 00, 18. 00
Posviacka jedál bude aj po svätej omši o 7. 00.
V tento deň si katolíci pripomínajú zmŕtvychvstanie Ježiša Krista – najväčší Kristov zázrak a základnú pravdu kresťanskej viery. Je to víťazné zavŕšenie Kristovho vykupiteľského diela. Jeho duša sa opäť spojila s osláveným telom, na ktorom síce ostali rany ukrižovania, ale ináč nepodliehalo obmedzeniam času a priestoru.
Liturgické čítania daného dňa: TU

Veľkonočný pondelok (1. apríl):
Sväté omše ako v nedeľu: 6. 00, 7. 00, 9. 00, 11. 00, 18. 00
Požehnanie nových automobilov po svätých omšiach: 7. 00, 9. 00, 11. 00.
Veľkonočný pondelok sa zvykne nazývať aj „Pondelkom Baránka“ na pamiatku toho, čo sa udialo prvého dňa po sobote. Vtedy totiž anjel dodával odvahu ženám, ktoré na úsvite pribehli k hrobu a boli vydesené a znepokojené, keď ho našli prázdny. „Neľakajte sa!“ povedal im. „Vstal z mŕtvych. Niet ho tu.“ (Mk 16, 6). A dodal: „Ale choďte a povedzte (to) jeho učeníkom“ (porov. tamtiež).
Liturgické čítania daného dňa: TU

 

Viac o sviatkoch Veľkej noci a o symbolike týchto dní nájdete na stránke TK KBS.