Poďakovanie Rady pre rodiny v núdzi a mnohodetné rodiny

Milí naši farníci, darcovia, priatelia, dobrodinci, rodiny, na sklonku roka Vám chceme zo srdca poďakovať za Vašu podporu, dary, spoluprácu, nápady, ale hlavne  za modlitby. Vďaka za prípravu vianočných balíčkov pre deti a nákupy počas akcie KILO.

V tomto roku sme mali v databáze 61 rodín, z toho 11 rodín bolo vyradených, či už z vlastnej vôle, odsťahovaním alebo vylúčením a pribudlo šesť nových rodín. Spolu sme vyzbierali, dokúpili a rozdelili 1 477 stravných lístkov.
Želáme vám, aby ste vo svojich rodinách prežili, na Božie milosti, bohaté vianočné sviatky, aby ste sa vedeli deliť a učili to aj svoje deti, lebo vtedy sa Božie požehnanie mnohonásobne rozmnožuje.
Nech je nový rok 2014 pre nás všetkých zdrojom radosti a pokoja v spojení s Božou láskou.

Rada pre rodiny v núdzi a mnohodetné rodiny