Pastoračné centrum sa v úvode roka premenilo na Územie modlitby

Naša farnosť Krista Kráľa sa v úvode kalendárneho roka, 5. januára 2020, zahĺbila do modlitby. Stalo sa tak v Pastoračnom centre sv. Jána Pavla II. vďaka vyše dvadsiatke mladých, ktorí si pre farníkov pripravili netradičnú individuálnu duchovnú obnovu.

Územie modlitby. 13 území – alebo ak chcete stanovíšť – každé iného charakteru. Dlhodobá, mravenčia práca vyše 20-členného tímu a sprístupnené pastoračné centrum v čase 15:00 – 23:00 hod. Záujemcovia o duchovnú obnovu mohli prísť a odísť kedykoľvek chceli. Popritom súbežne vystavená sviatosť oltárna na adorácii a taktiež možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Aj takto by sa dalo v skratke opísať to, čo sa počas nedele Zjavenia Pána odohrávalo v Centre voľného času. Ani zďaleka to však nedokáže vypovedať to, ako sa Pán prostredníctvom duchovnej obnovy zjavoval. Prostredníctvom netradičných a kreatívne spracovaných zastavení sa účastníci duchovnej obnovy modlili za kňazov, učili sa vďačnosti, odovzdávali svoje životy Bohu, odpúšťali svojim vinníkom či boli povzbudení k evanjelizácii vo svojom okolí…

Územím modlitby 2020 si prešlo 350 ľudí. A možno povedať, že každý odišiel z pastoračného centra obohatený. „Vidíme medzi nami hlad po Bohu, po Bohu živom, osobnom. Len mnohokrát sa sami nevieme zastaviť, stíšiť sa a ísť na hlbinu srdca. Potrebujeme prebudenie. Už pred rokom skrsla v mladých ľuďoch (neuhasiteľná) túžba urobiť Územie modlitby ako osobnú duchovnú obnovu pre ľudí z našej farnosti. Pripraviť Bohu miesto, skrze ktoré môže konať. A tento rok nás viedla rovnaká túžba,“ ozrejmila hlavná organizátorka duchovnej obnovy, Lucka Salokyová.

Samotné prípravy sú omnoho dlhšie, ako sa môže zdať: „S hlavným/prípravným tímom sme sa niekoľko týždňov modlili za tento projekt, hľadali oblasti, aktivity a chystali všetky veci okolo toho, postupne pozývali ďalších členov do tímu. Bolo úžasné vidieť, ako sa spájajú dary a talenty, a ako výsledok mnohokrát je nad naše očakávania. Ako každý jeden člen tímu šiel do svojej služby s nasadením. Veľkú pomoc a požehnanie sme mali aj od našich rodín a našich duchovných otcov,“ ozrejmila, čo všetko stojí za prípravou na prvý pohľad „len“ 8-hodinového programu.

Naplnilo Územie modlitby očakávania samotného tímu? „Teraz, už pár dní po Území, môžem povedať, že to celé stálo za to! Vidieť ľudí, ako dotknutí vychádzajú z pastoračného centra, čítať spätné väzby pohnutých sŕdc… Boh je DOBRÝ. A ja som vďačná za každého, kto v ten deň vstúpil do Jeho územia, za to požehnanie, ktoré sa dostalo nielen vám, ale aj nám. „Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine.“ (Iz 43,19)“ uzavrela Lucka.

Za všetko hovoria aj samotné spätné väzby, ktorými sa môžeme navzájom povzbudiť:

Že ja som možno jedinou BIBLIOU, ktorú niekto v celom svojom živote stretne/prečíta… To ma fakt dostalo a nikdy predtým, som si to neuvedomila. Ďakujem.
Taktiež spálenie v ohni – „odpustenie“ mi pomohlo odpustiť ľuďom, ktorí mi VEĽMI ublížili… Pomohlo zamyslieť v tom, čo všetko môžem robiť lepšie, oveľa lepšie…

Skutočne sa ma osobitým spôsobom môj nebeský Ocko dotkol a ja znova môžem „slobodne dýchať“ a žiť život v RADOSTI.

Nikdy som nezažila duchovnú obnovu, ale asi nejak tak by mala vyzerať. Som naplnená.

Človek na tomto mieste vie a cíti, že je tu prítomný Boh. Zo všetkých ľudí aj stanovíšť bolo cítiť, že Boh chce byť s nami, rozprávať s nami, odovzdať nám všetko a od nás chce len jediné – naše srdce.

Veľmi ma to oslovilo, cítila som sa tu príjemne.
Páčil sa mi priestor, rozmiestnenie všetkého, pomáha to sa hlbšie zamyslieť nad jednotlivými vecami, ktoré som tu prehodnocovala, premýšľala o nich. Veľmi ma to tu povzbudilo. Práve som prežívala krízu viery, tak toto je také dobre nakopnutie znovu pokračovať.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, s ktorými sme mali možnosť zjednotiť sa v modlitbe a žehnáme im, aby to, čo vyklíčilo počas Územia rástlo počas celého kalendárneho roka.

S veľkou bázňou a radosťou v srdci za to všetko, čo Boh konal počas celého Územia modlitby

Spoločenstvo Damask a tím Územia modlitby

« 1 z 3 »