Najnovšie

Púť do Svätej Zeme

Stále máte možnosť prihlásiť sa na púť do Svätej Zeme v termíne od 25. apríla do 1. mája  2012. Cena: 660 €.