Najnovšie

Reštart

V dátume 11. – 12. októbra 2019 sa uskutočnila duchovná obnova pre birmovancov s názvom Reštart. Šlo o stretnutie všetkých birmovancov v Centre voľného času Jána Pavla II, kde bol pre nich pripravený duchovný program prepojený s aktivitami zameranými na utuženie vzťahov v jednotlivých skupinkách.

Kvízová liga so Svätým písmom – 1.kolo

Registrácia na kvízovu ligu trvá do 16.10.2019. Kvízová liga trvá od októbra do marca. Hlavná cena je 50% zľava na púť do Svätej zeme pre celý tím a pripravené sú aj iné zaujímavé ceny. Viac info