Najnovšie

Deň rodiny

V poslednú júnovú nedeľu sa okolo obeda areál nášho kostola začal zapĺňať prvými zvedavcami, priateľskými zvítaniami, detským smiechom a rozhovormi. Deti sa mohli dosýta vyšantiť, vyskákať, či povoziť sa na koníkoch alebo si prejsť stanovišťami, na ktorých ich čakala aj sladká odmena….
Čítať viac

Vigília zoslanie Ducha svätého

Turíčna vigílna svätá omša je v našej farnosti každý rok veľmi výnimočná. V tento deň si oživujeme pravdu, že Duch Boží je živý, je medzi nami a je neustále pri nás.

Slávnosť sv. Petra a Pavla

V sobotu je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, sv. omše budú ako v nedeľu: 6.00, 7.00, 9.00, 11.00, večerná o 19.00. Šalgovík o 9:00

Futbalový turnaj

V nedeľu 23.6. sa uskutočnil druhý ročník futbalového turnaja na pôde farského ihriska, ktorého sa zúčastnili prevažne domáci miništranti ale aj chlapci z našej farnosti. Účastníci sa mohli tešiť zo slnečneho počasia ale aj z občerstvenia, ktoré organizátori prichystali v…
Čítať viac