Modlitby otcov

MModlitby otcov ( MO ) je hnutie, ktoré sa snaží spolupracovať s Pánom pri obnove otcovstva skrze modlitbu. Hlavným prvkom spirituality tohto hnutia je hľadanie Božej vôle v životoch otcov skrze úplné odovzdanie sa do Jeho rúk, v dôvere v Jeho plány.

Modlitby otcov sú súčasťou „Solace Community“ (spoločenstvo Útecha). Hnutie vzniklo z iniciatívy diakona Maurice Williamsa v Anglicku. Veľká vďaka za vznik MO patrí Modlitbám matiek, ktoré vznikli ako prvé z tohto spoločenstva a v krátkom čase sa rozšírili do celého sveta. Deti viery sú treťou vetvou spoločenstva Útecha.

Skupinky modlitieb otcov (2-8 členov v skupinke) sa pravidelne stretávajú na spoločných modlitbách kde sa modlia za svojich blízkych.

Modlíme sa z brožúrky, ktorá je určená pre tento účel. Brožúrka je na celom svete rovnaká a je symbolom našej jednoty. Modlitby v skupinkách sú jednoduché a pozostávajú zo spoločnej modlitby, čítania Božieho slova, zdieľania sa a odovzdávania blízkych do Božej lásky.

Zverujeme naše deti i manželky, naše starosti i radosti do rúk Pánových vo viere, že on doplní to čo my nezvládame. Modlíme sa za svoje deti i deti celého sveta, za cirkev, sv. otca , našu farnosť a aktuálne problémy. Stretnutia sú dôverné a ekumenické

V dnešnom uponáhľanom spôsobe života my muži často strácame čas pre modlitbu. Modlitby otcov sú dobrou príležitosťou ako obnoviť alebo obohatiť svoj modlitbový život. Cítime, že aj vďaka spoločnej modlitbe v skupinke môžeme prinášať Božie požehnanie do našich rodín.

V našej farnosti máme jednu skupinku a stretávame sa každý týždeň v priestoroch farskej budovy ( miestnosť pri vchode od garáži ), vo štvrtok o 19.00 h.

Stretnutia prebiehajú v priateľskej atmosfére, sme otvorení prijať do skupinky ďalších otcov (alebo pomôcť pri vzniku nových skupiniek). Budeme radi, ak sa pripoja ďalší muži, ktorí nemusia byť z rovnakej cirkvi ako my a nemusia mať ani skúsenosť s modlitbou v malom spoločenstve.

Kontaktná osoba: 

Števo Andrek,
tel.:0905 681 251,
email: stevo.andrek@centrum.sk

Ďalšie informácie môžete nájsť na:
www.modlitbyotcov.sk,
www.modlitbyotcu.cz,
www.fathersprayers.org