Marianské večeradlo

Dnes (19.10.) o 14.30 bude v rámci mesiaca úcty k Panne Márii mariánske večeradlo sprevádzané akadémiou. Vystúpi aj náš Zbor Krista Kráľa. Srdečne ste pozvaní!