Kvízové popoludnie

„Kto nepozná písmo nepozná Krista.“ sv. Hieronym

Zoznam zúčastnených tímov do Kvízovej ligy

Inšpirovaní výrokom sv. Hieronyma zameriame túto kvízovú ligu práve na Sväté písmo. Liga bude prebiehať počas 6 nedeľňajších popoludní, a každé kolo sa bude niesť v duchu vybraných kníh Svätého písma. Hlavná cena kvízovej ligy je zájazd pre tím (2 -ľudí) do Izraela za polovičnú cenu vo Veľkonočnom období.

Samotná kvízová nedeľa bude začínať o 15:00 a pozostávať bude z 2 častí: 

 • Prvá časť: PREDNÁŠKA slovenského biblistu na danú knihu v kostole
 • Druhá časť: KVÍZ v pastoračnom centre  Jána Pavla II.

Dátumy a témy kvízových nedieľ:


 • 20.10.2019 – > Kvíz z knihy: Genezis a Prednášateľ: Doc. Daniel Slivka
 • 17.11.2019 -> Kvíz z knihy: Lukáš a Prednášateľ: Mgr. Michal Pavlík
 • 8.12.2019 -> Kvíz z knihy: Skutky apoštolov a Prednášateľ:
  ThDr. Štefan Novotný PhD
 • 12.1.2020 -> Kvíz z knihy: Tobiaš a Prednášateľ: doc. Róbert Lapko ThD., PhD.
 • 9.2.2020 -> Kvíz z knihy: 1+2 Korinťanom a Prednášateľ: Dr. Juraj Feník, PhD.
 • 1.3.2020 -> Kvíz z knihy: 1. Samuelova a Prednášateľ: Prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.

Chcete prísť párkrát na kvíz, no do ligy nie?

Aj pre takýchto záujemcov bude priestor súťažiť. Nie však o hlavnú cenu. Pre neligové tímy bude po každom kvíze vyhodnotenie a hrať môžu o symbolické ceny. 

Kvízová liga

Tímy sa prihlásia na všetkých 6 kvízových nedieľ, počas ktorých zbierajú body do celkového bodového hodnotenia. Tím, ktorý získa najviac bodov zo všetkých 6 kvízových nedieľ, získava hlavnú cenu. Súťažiť sa však bude aj o iné ceny.

Pravidlá a podmienky pre kvízovú ligu:

 • tím = 2 osoby
 • prihlasovanie od 15 rokov
 • registračný poplatok: 10€/os na všetkých 6 kvízových nedieľ (uhradiť namieste počas 1. kvízu)
 • registrácia do 16.10.2019
 • téma prvého kvízu bude vopred oznámená a témy každej ďalšej kvízovej nedele budú predstavené vždy na konci kvízu
 • kvíz bude spočívať z 3 okruhov + jeden bonusový
 • odpovede na kvízové otázky budú vždy na konci kvízu
 • bodové vyhodnotenie kvízovej ligy a zverejnenie víťaza bude až po ukončení celej ligy
 • priebežný stav bodov bude možno sledovať na webovej stránke farnosti à sekcov.fara.sk. Každý tím dostane špeciálne heslo, aby videl, aký má počet bodov.
 • strhávanie bodov: ak je účastník druhý krát upozornený, že sa radil s iným tímom, používal mobil, sväté písmo, alebo mal poznámky, trestá sa strhávaním 5 bodov, potom každé upozornenie sa zvyšuje o 2body (príklad: -5b-> -7b -> 9b…)

Pravidlá a podmienky pre neligové tímy:

 • tím = 2 osoby
 • prihlasovanie od 15 rokov
 • registračný poplatok: 2€/os na jednu kvízovú nedeľu (uhradiť namieste)
 • registrácia na mieste v pastoračnom centre od 14:45 do začatia kvízu
 • téma prvého kvízu bude vopred oznámená a témy každej ďalšej kvízovej nedele budú predstavené vždy na konci kvízu
 • kvíz bude spočívať z 3 okruhov
 • odpovede na kvízové otázky budú vždy na konci kvízu
 • bodové vyhodnotenie a odovzdanie symbolickej ceny bude na konci kvízu
 • strhávanie bodov: ak je účastník druhý krát upozornený, že sa radil s iným tímom, používal mobil, sväté písmo, alebo mal poznámky, trestá sa strhávaním 5 bodov, potom každé upozornenie sa zvyšuje o 2body (príklad: -5b-> -7b -> 9b…)

Viac informácii na maile kviz.sekcov@gmail.com

Spolupráca s

Sponzori: