Kontakt

Rímskokatolícky farský úrad Krista Kráľa, Prešov-Sekčov

Námestie Krista Kráľa 1
080 01 Prešov
IČO: 36154784

e-mail: sekcov@fara.sk
telefón (kancelária, kapláni): 051/ 770 18 22
telefón (farár): 051/ 770 45 67

Bankové spojenie: SK74 0900 0000 0005 0004 4923