Kilometrový výlet

Po zimenej miništrantskej chate v Zborove sme sa spoločne 22 miništrantov + kňaz vybrali 1. mája spolu s mladými, ktorí nejakým spôsobom pomáhajú vo farnosti na nezabudnuteľne dobrodružstvo. Krásny slnečný deň sme strávili výstupom na Sninský kameň, návštevou kaplána Radka G. v Belej nad Cirochou, obhliadkou dreveného kostolíka v Jalovej a zvyšok energie nás kaplán Martin presvedčil minúť pohľadom z vrchu Gazdoráň nad vodnou nádržou Starina. Napriek únave a zisteniu že sľúbený kilometer sa „trocha“ predĺži, pohľad zhora stál za to. Veľká vďaka patrí  kaplánovi Martinovi Rečlovi, ktorý dokázal spojiť rôzne vekové kategórie a ukázal nám, že to môže byť obohatením pre každého. Tešíme sa na nové výzvy. Keď chceš tiež zažiť fantastické dobrodružstvo neváhaj a príď miništrovať.

 

Fotky nájdete vo fotogalérii.