Informácie pre nových birmovancov

Už o pár dní štartuje v našej farnosti nový cyklus prípravy na sviatosť birmovania. Budúcoročným birmovancom teda prinášame dôležité vstupné informácie o zápise, teste a úvodnom stretnutí animátorov s nimi a ich rodičmi.

Vstupný test
tohoročných birmovancov sa uskutoční v piatok 18. mája po mládežníckej svätej omši. Tí birmovanci, ktorí získali tri VIP vstupenky test nepíšu, iba sa zaregistrujú!

Okruhy otázok: 10 Božích prikázaní, Pätoro cirkevných prikázaní, 6 hlavných právd, Skutky telesného a duchovného milosrdenstva, základné modlitby kresťana, 7 hlavných hriechov a 7 darov Ducha Svätého.

V piatok 18. mája bude zároveň aj stretnutie všetkých animátorov, ktorí pomáhajú alebo by sa chceli zapojiť do prípravy birmovancov v školskom roku 2012/2013.

O týždeň neskôr, 25. mája, budú birmovanci po piatkovej svätej omši rozdelení do skupín. V tento deň je nutná prítomnosť jedného z rodičov.