Fotopríspevok: Zhromaždenie seniorov klubu Prešov – Sekčov

Dňa 8.1.2015 sa konalo zhromaždenie seniorov klubu Prešov – Sekčov.Stretnutie bolo ohľadom volieb na dvojročne obdobie. Volil sa nový výbor – predseda a kontrolór. Na tomto stretnutí boli prítomní pozvaní hostia predseda Územného centra Andrej Dupaľ, kontrolórka Alžbeta Poľanská, vdp. farár Marek Kreheľ a vdp. kaplán Radoslav Gönci. Za predsedu bola opätovne zvolená Mária Šalatová.

Za snímky ďakujeme  Jarmile Grejtakovej.

Ostatné fotky nájdete vo fotogalérii z aktuálneho roka.