Fotopríspevok: Veľká noc v našej farnosti (aktualizované)

Dnes, na veľkonočnú nedeľu – nedeľu všetkých nedieľ – vám ponúkame krátky sumár toho, ako sa u nás slávili sviatky Kristovho umučenia a zmŕtvychvstania.

Za fotografie ďakujeme opäť Miroslavovi Klimekovi.
Za fotografie z prešovskej Kalvárie ďakujeme Lukášovi Klimkovi.