Fotopríspevok: Te Deum

V stredu 25.6. 2014  sme pri svätej omši ďakovali, ďakovali a ďakovali. Ponajprv Pánu Bohu za uplynulý školský rok a za všetky detské sväté omše, pri ktorých sme sa stretávali. Takisto kaplánovi Radovi za jeho kreatívne kázne a tímu, ktorý mu pri realizácii pomáhal. Ďalej katechétom, zboru, hudobníkom a všetkým deťom, ktoré do kostolíka pravidelne prichádzali. Zavítal medzi nás aj náš bývalý diakon, a teraz už pán kaplán, Peťo. Prihovoril sa nám počas kázne a povzbudil nás, aby sme na Pána Ježiša nezabúdali ani počas prázdnin a neskrývali ho vo vrecku či niekde doma v zásuvke. Viac nám o tom povedia fotografie 😉

Za snímky ďakujeme  Mirovi Klimekovi.

Ostatné fotky nájdete vo fotogalérii z aktuálneho roka.