Fotopríspevok: Takí sme boli – TCpM

V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež (TCpM) pokračoval program v našej farnosti v stredu detskou svätou omšou za účasti všetkých vekových kategórií. Po nej bola v pastoračnom centre pripravená foto a videoprojekcia o histórii našej farnosti spojená s krátkym zdieľaním niekoľkých farníkov spríjemnená malým občerstvením.

Za fotografie počas TCpM ďakujeme opäť Miroslavovi Klimekovi. Zároveň vás prosíme o zaslanie ďalších, ak ste niečo počas týždňa fotili aj vy. Adresa – kurierkristakrala@gmail.com