Fotopríspevok: Sviatosť birmovania

Včera, v sobotu 20. apríla, prijalo v našej farnosti vyše 140 mladých ľudí sviatosť birmovania z rúk emeritného otca arcibiskupa, Mons. Alojza Tkáča. Nech ich Duch Svätý sprevádza počas celého ich života. Zároveň ich pozývame byť ďalej aktívnymi pri akciách farnosti.

Za fotografie ďakujeme Miroslavovi Klimekovi (-mk-).