Fotopríspevok: Sv. omša za našich zosnulých

Pri piatkovej večernej svätej omši na spomienku všetkých verných zosnulých sme v šere sviečok vyprosovali milosti pre našich blížnych, ktorí odišli z tohto sveta. Každý osobne položil sviečku na vopred pripravené miesto, ako prejav modlitby za svojho milovaného. Snímky z tejto svätej omše nájdete v našej fotogalérii.

 

Spoločne sme tak vytvorili jednú veľkú, vzájomnú prosiacu rodinu v duchu Ježišových slov: „Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18,19-20)

Za fotografie ďakujeme Anke Klimekovej.