Fotopríspevok: Seniori oslavovali – Deň matiek

Dňa 10. mája 2015 Združenie kresťanských seniorov mali stretnutie pri príležitosti Dňa matiek v PC JPII. V programe zarecitoval Báseň od Milana Rúfusa Materstvo člen klubu Tomáš Majerník. Nechýbali ani piesne o Márii – našej nebeskej Matke a piesne mama, ktoré na gitare a klavíri zahrali a zaspievali Mário Puškáš a Tomáš Kažimír z mládežníckeho Zboru pri farnosti Krista Kráľa.

Pekný príhovor ma vdp. kaplán Martin Rečlo kde medzí iným povedal „aby matky cez modlitby a obety vychovávali svoje deti a vnúčatá pre Božie Kráľovstvo“. Prosil ich aby aj naďalej sa modlievali za kňazov a Bohu zasvätené osoby. Na záver nám udelil novo kňazské požehnanie.

Pozvanie na stretnutie pri príležitosti Dňa Matiek sme dostali aj od primátorky mesta Prešov p. Andrei Turčanovej na 12. mája 2015 do PKO. Členky nášho klubu sa zúčastnili v hojnom počte.  Ďakujeme predstaviteľom mesta za príhovor a pekný program.

Za fotografie ďakujeme pani Jarmile Grejtakovej.