Fotopríspevok: Púť do Fatimy a Lúrd

Len nedávno sa veriaci našej farnosti vrátili z druhého turnusu púte, ktorá mala svoje zavŕšenie vo Fatime a Lurdoch. Jednotlivé momenty púte nájdete v našej fotogalérii.

Počas jedného týždňa však videli omnoho viac, napríklad aj Benátky, Monako,“ koniec“ Európskeho kontinentu v Portugalsku či kláštor na Montserrate. Niekoľko fotografií z púte vám ponúkame v našej fotogalérii.

Ďakujeme za ne Jurajovi Drbjakovi.